top of page
infoblokk-kedv-final-felso-cmyk-erfa-01_

VisualTower


Profilunk:
Informatikai szakértés, tanácsadás, projekt felügyelet, vagyonértékelő tevékenység.

Cégünk több évtizedes szakmai tapasztalattal, kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Ezzel segítve üzletfeleink piaci érvényesülését.           
kis izé_edited.jpg
infoblokk-kedv-final-felso-cmyk-erfa-01_qbn0inp1.jpg

A finanszirozás a Covid 19-világjárványra adott uniós válasz részeként történik.

 • Vizes Világbajnokság 2017: BP2017 Nkft. műszaki tanácsadói, később műszaki igazgatói, projekt ellenőri feladatainak ellátása.

 • 2017-es „Vizes VB” helyszíneinek telepített digitális vizuáltechnikai eszközök rendszerének tervezése.

 • Debreceni Nagyerdei Stadion telepített digitális vizuáltechnikai eszközök rendszerének tervezése.

 • MTK Hidegkuti Nándor Stadion telepített digitális vizuáltechnikai eszközök rendszerének tervezése.

 • Szombathelyi Haladás Stadion telepített digitális vizuáltechnikai eszközök rendszerének tervezése.

 • Számtalan, sport, kulturális, társasági, gazdasági, politikai és egyéb esemény kiszolgálása.

 

Megbízóinkat rugalmas szerződési konstrukciókkal, szakmailag elkötelezett alapokon szolgáljuk ki.

 • Okleveles villamosmérnök, a Magyar Mérnöki Kamara aktív tagja.

 • Kamarai számok: 13-15456, 13-67084​

 • Jogosulság: IN-PE - Informatikai projekt ellenőr. Informatikai beruházási, fejlesztési projektek műszaki felügyelete, ellenőrzése.

 

Külön érdemes pár szót szólni az Informatikai Projekt Ellenrői tevékenységről.

Törvényi háttér:

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről:

1.§ E rendelet hatálya kiterjed:

a) a településrendezési tervezési, az építészeti-műszaki tervezési, a településrendezési szakértői, az építésügyi műszaki szakértői, az építési műszaki ellenőri, a felelős műszaki vezetői és az energetikai tanúsítói tevékenységre (a továbbiakban együtt: szakmagyakorlási tevékenység), a szakmagyakorlási tevékenységet folytatók körére, a tevékenységük folytatásának részletes feltételeire, az eljáró hatóság kijelölésére, a jogosultság megállapítására és a névjegyzék vezetésére vonatkozó előírásokra,

b) a szakmagyakorlási tevékenységre vonatkozó szerződések tartalmi követelményeire, a szerződést biztosító mellékkötelezettségre és a szerződés teljesítésére vonatkozó szabályokra,

c) a szakmagyakorlási tevékenységet folytatókra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokra,

d) az építmények építészeti-műszaki tervezése során végezhető feladatok körére, valamint az építészeti-műszaki tervezési tevékenység ellátásáért felszámítható tervezési díj tartalmára,

e) az építészeti-műszaki tervezés során a tervezési díjfizetési kötelezettség nem teljesítése tárgyában hozott, az építészeti-műszaki tervezőt marasztaló jogerős bírósági ítéletről szóló értesítést vagy a nemfizetési jelzést követően lefolytatandó vizsgálat és az  ennek alapján megállapítható jogkövetkezmények részletes szabályaira,

f) a szakmai kamarák által a szakmagyakorló tevékenységére vonatkozó szabályok be nem tartása esetén kiszabható bírság mértékére és a szabálytalan tevékenység jogkövetkezménye megállapítására.

 

Szakmai háttér:

A Magyar Mérnöki Kamara 2016/2017 és 2017/2018 években Informatikai Projekt Ellenőr képzést tartott. A program során olyan informatikai projektellenőrök képzésére és minősítésére került sor, akik képesek képviselni a megrendelőket, illetve a szállítókat azon projektekben, ahol informatikai rendszer megvalósítása (is) tárgya egy fejlesztési projektnek. Továbbá biztosítja a megrendelőt, illetve a szállítót, hogy a rendszer az elfogadott és aktuális hazai és nemzetközi szabványoknak és technológiai elírásoknak is megfelel.

 

IPE (Informatikai Projekt Ellenőr) képzésen résztvevők a képzés elvégzésével képessé váltak:

 • a projekt ajánlati kiírásának előkészítésére és véleményezésére,

 • a projekt során elkészült dokumentumok ellenőrzésére és véleményezésére,

 • a projekt fázisainak zárásakor az elkészült dokumentumok és tesztek alapján véleményezésre és hibamentes rész és végteljesítés elfogadásának intézésére,

 • a projekt lezárásakor a projekt eredményének minősítésére a megrendelő, illetve szállító szempontjai szerint,

 • támogatja a megrendelőt, illetve a szállítót a szükséges üzemeltetési karbantartási követelmények megfogalmazásában a meghatározott eredménytermék elérésére.

Az IPE sikeres vizsgát a MMK oklevéllel igazolja.

 

A kamara aktív tagjai az oklevél alapján az Informatikai Projekt Felügyelő (IPF) tanúsítványra jogosultak. Mindezek és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 2022. évi módosításai felhívják a figyelmet az Informatikai Projekt Felügyelői tevékenység fontosságára.

Zentai István 

MSc. okleveles villamosmérnök,

a Magyar Mérnöki Kamara aktív tagja. 

Mail:  info@visualtower.hu     

Tel.:   0036 30 9922000

Cím:  1131 Budapest, Topolya u. 4-8

Postacím: 1536 Bp. Pf.265.

A Vizuális Torony Kft.

100%-ban magyar tulajdonú társaság.           

Kapcsolat

Köszönettel

info@visualtower.hu

Tel. 0036 30 9922000

bottom of page