top of page
infoblokk-kedv-final-felso-cmyk-erfa-01_qbn0inp1.jpg

Profilunk:
Informatikai szakértés, tanácsadás, projekt felügyelet, vagyonértékelő tevékenység.

Cégünk több évtizedes szakmai tapasztalattal, kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Ezzel segítve üzletfeleink piaci érvényesülését.           
kis izé_edited.jpg
infoblokk-kedv-final-felso-cmyk-erfa-01_qbn0inp1.jpg
 • Vizes Világbajnokság 2017: BP2017 Nkft. műszaki tanácsadói, később műszaki igazgatói, projekt ellenőri feladatainak ellátása.

 • 2017-es „Vizes VB” helyszíneinek telepített digitális vizuáltechnikai eszközök rendszerének tervezése.

 • Debreceni Nagyerdei Stadion telepített digitális vizuáltechnikai eszközök rendszerének tervezése.

 • MTK Hidegkuti Nándor Stadion telepített digitális vizuáltechnikai eszközök rendszerének tervezése.

 • Szombathelyi Haladás Stadion telepített digitális vizuáltechnikai eszközök rendszerének tervezése.

 • Számtalan, sport, kulturális, társasági, gazdasági, politikai és egyéb esemény kiszolgálása.

 

Megbízóinkat rugalmas szerződési konstrukciókkal, szakmailag elkötelezett alapokon szolgáljuk ki.

 • Okleveles villamosmérnök, a Magyar Mérnöki Kamara aktív tagja.

 • Kamarai számok: 13-15456, 13-67084.

 • Engedélyek az alábbi tevékenységekre:

  • SZÉM2 - Hírközlési építmények szakértése. Vezetékes és vezeték nélküli infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy együttes rendszerekben, ezek építményeinek szakértése.

  • TH - Településtervezési hírközlési szakterület Hírközlési vizsgálat, helyzetelemzés, értékelés, hírközlési és a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése.

  • SZH - Településrendezési hírközlési szakértés A szakterületnek megfelelően a településtervezési körbe tartozó tevékenységek szakmai véleményezése, jogi megfelelőség vizsgálata. Tervezetek, jóváhagyott tervek hiányosságainak, ellentmondásainak feltárása. A szakterülettel kapcsolatos tanácsadás.

  • HI-VN - Vezeték nélküli hírközlési építmények tervezése. Vezeték nélküli infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy együttes rendszerekben, helyközi és helyi jellegű viszonylatokban, ezek építményeinek tervezése.

  • HI-V - Vezetékes hírközlési építmények tervezése. Vezetékes infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy együttes rendszerekben, helyközi és helyi jellegű viszonylatokban, valamint fix telepítésű informatikai rendszerek és hálózatok tervezése. Az elhelyezéshez szükséges alépítmények és műtárgyak, földfeletti tartószerkezetek tervezése.

 • Tanúsítvány: IPF - Informatikai projekt felügyelő. Informatikai beruházási, fejlesztési projektek műszaki felügyelete, ellenőrzése.

 

Külön érdemes pár szót szólni az Informatikai Projekt Felügyelői tevékenységről.

Törvényi háttér:

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről:

1.§ E rendelet hatálya kiterjed:

a) a településrendezési tervezési, az építészeti-műszaki tervezési, a településrendezési szakértői, az építésügyi műszaki szakértői, az építési műszaki ellenőri, a felelős műszaki vezetői és az energetikai tanúsítói tevékenységre (a továbbiakban együtt: szakmagyakorlási tevékenység), a szakmagyakorlási tevékenységet folytatók körére, a tevékenységük folytatásának részletes feltételeire, az eljáró hatóság kijelölésére, a jogosultság megállapítására és a névjegyzék vezetésére vonatkozó előírásokra,

b) a szakmagyakorlási tevékenységre vonatkozó szerződések tartalmi követelményeire, a szerződést biztosító mellékkötelezettségre és a szerződés teljesítésére vonatkozó szabályokra,

c) a szakmagyakorlási tevékenységet folytatókra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokra,

d) az építmények építészeti-műszaki tervezése során végezhető feladatok körére, valamint az építészeti-műszaki tervezési tevékenység ellátásáért felszámítható tervezési díj tartalmára,

e) az építészeti-műszaki tervezés során a tervezési díjfizetési kötelezettség nem teljesítése tárgyában hozott, az építészeti-műszaki tervezőt marasztaló jogerős bírósági ítéletről szóló értesítést vagy a nemfizetési jelzést követően lefolytatandó vizsgálat és az  ennek alapján megállapítható jogkövetkezmények részletes szabályaira,

f) a szakmai kamarák által a szakmagyakorló tevékenységére vonatkozó szabályok be nem tartása esetén kiszabható bírság mértékére és a szabálytalan tevékenység jogkövetkezménye megállapítására.

 

Szakmai háttér:

A Magyar Mérnöki Kamara 2016/2017 és 2017/2018 években Informatikai Projekt Ellenőr képzést tartott. A program során olyan informatikai projektellenőrök képzésére és minősítésére került sor, akik képesek képviselni a megrendelőket, illetve a szállítókat azon projektekben, ahol informatikai rendszer megvalósítása (is) tárgya egy fejlesztési projektnek. Továbbá biztosítja a megrendelőt, illetve a szállítót, hogy a rendszer az elfogadott és aktuális hazai és nemzetközi szabványoknak és technológiai elírásoknak is megfelel.

 

IPE (Informatikai Projekt Ellenőr) képzésen résztvevők a képzés elvégzésével képessé váltak:

 • a projekt ajánlati kiírásának előkészítésére és véleményezésére,

 • a projekt során elkészült dokumentumok ellenőrzésére és véleményezésére,

 • a projekt fázisainak zárásakor az elkészült dokumentumok és tesztek alapján véleményezésre és hibamentes rész és végteljesítés elfogadásának intézésére,

 • a projekt lezárásakor a projekt eredményének minősítésére a megrendelő, illetve szállító szempontjai szerint,

 • támogatja a megrendelőt, illetve a szállítót a szükséges üzemeltetési karbantartási követelmények megfogalmazásában a meghatározott eredménytermék elérésére.

Az IPE sikeres vizsgát a MMK oklevéllel igazolja.

 

A kamara aktív tagjai az oklevél alapján az Informatikai Projekt Felügyelő (IPF) tanúsítványra jogosultak. Mindezek és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 2022. évi módosításai felhívják a figyelmet az Informatikai Projekt Felügyelői tevékenység fontosságára.

Zentai István 

MSc. okleveles villamosmérnök,

a Magyar Mérnöki Kamara aktív tagja. 

Mail:  info@visualtower.hu     

Tel.:   0036 30 9922000

Cím:  1131 Budapest, Topolya u. 4-8

Postacím: 1536 Bp. Pf.265.

A Vizuális Torony Kft.

100%-ban magyar tulajdonú társaság.           

Kapcsolat

Köszönettel

info@visualtower.hu

Tel. 0036 30 9922000

bottom of page